img_1
img_2
img_3
img_4
img_5

Microsoft Dynamics NAV

od roku 1998 se specializuji na vývoj, implementaci a podporu systémů Microsoft Dynamics NAV (tehdy ještě pod názvem Navision). Postupně jsem přešel přes všechny verze až po dnešní, která je již začleněna do struktury společnosti Microsoft.

Business Intelligence pro NAV & AXAPTA

jak šel čas, tak jsem se od roku 2004 začal zabývat vývojem a realizací projektů Business Intelligence (BI, MIS  nebo Data Warehousing Solutions – názvů je více) . V první fázi primárně pro společnosti které mají jako jeden z hlavních informačních systémů MS Dynamics NAV. 

V BI jde v podstatě o to dostat data z různých datových zdrojů do formy pro následné analýzy většinou pro management společnosti nebo oddělení controllingu ale také pro odpovědné pracovníky. 

Tady se možná hodí zmínit, že pro tvorbu BI nebo obecně nějakých konsolidovaných výstupů je nutná znalost podkladových dat a struktur. Pokud tato znalost není, nic není ztraceno, jen je nutno počítat s vyšší časovou náročností. No a proč to vlastně zmiňuji ? Protože při budování takových řešení mohu nabídnou a uplatnit znalosti z MS Dynamics NAV, takže v datových strukturách jsem jak ryba ve vodě (i když jsem Králíček ☺)
Postupem času jsem projekty BI začal tvořit pro společnosti používající informační systém MS Dynamics AX (dříve Axapta). Tím jsem začal získávat zkušenosti jednotlivých modulů AX, z pohledu datových struktur, čerpání dat apod. 

Nicméně v každé společnosti se používá spousta jiných datových zdrojů ať už Excel, XML, TXT a další soubory apod. 

Na výsledném řešení vybudovaného BI se podílí celá řada jednotlivých komponent. Zatím jsem se výhradně zabýval jen technologickou platformou Microsoft, takže základní pilíř je Microsoft SQL Server a jeho jednotlivé služby

  • Databázová (Database Engine)
  • Integrační (Integration Services)
  • Analytická (Analysis Services)
  • Prezentační (Reporting Services)

Popis jednotlivých komponent nemá cenu rozepisovat, pro to tady nejste. Na to jsou specializované weby. Jen si dovolím tvrdit, že mé znalosti pokrývají využití všech těchto částí pro BI (tím nechci říci, že všechno vím, všechno znám). 

Jako klientské nástroje je možno použít MS Excel, SharePoint, prostředí reporting services, Power BI (zmíněno níže) nebo spousty dalších. 

Nebráním se jakémukoliv rozvoji BI (integrace, analytické služby, reporting) nad jinými zdroji dat než uvádím nebo i v jiných produktech než produktech Microsoftu.

Self-Service Business Intelligence

nevím jak lépe to popsat než v úvodu zmíněno „lite“ řešení BI. Pro toto řešení vlastně nepotřebujete žádné speciální vývojové nástroje ani hluboké technologické znalosti. Na rozdíl od znalostí vašich dat a jejich struktur. Ty jsou klíčové. 

Když to zjednoduším, tak ti vystačíte s kancelářským balíčkem MS Office popř. doplňky a rozšířeními MS SQL Serveru nebo Power BI (já vám říkal, že to bude o Microsoft technologiích).

Pokud zabrouzdáte po webu najdete popis nástrojů Power View, Power Map, Power Query. Nástrojů a možností jak kouzlit s daty je mnoho. 

Posledním nástrojem co bych zmínil, a který v rámci vývoje v Microsoftu dostává velký prostor je Power BI. Stručně je to online služba, kde je možno rychle vytvářet řídicí panely, sdílet sestavy, přímo se připojovat k různým datům a tato data do sestav a panelů začleňovat. Power BI obsahuje taky nástroj Power BI Desktop pro vytváření sestav z pracovní stanice, který umožňuje transformaci dat, vytváření výkonných sestav a vizualizací a snadné publikování ve službě Power BI. Výhoda Power BI je také dostupnost na mobilních zařízeních s nejpoužívanějšími OS (Andriod, iOS, Microsoft).

Microsoft incadea.myengine® DMS

jak jsem psal v úvodu, jedná se o řešení pro oblast automotive, které je postaveno na platformě Microsoft Dynamics NAV. Jde o výrazné změny aplikace i logiky pro potřeby a specifika daného oboru, na druhou stranu je to vlastně jen rozšíření mého obzoru jiným směrem. Vývojové nástroje jsou shodné.

Ostatní znalosti a zkušenosti

můžete najít v sekci životopis kde je výčet školení, certifikací apod. Víme, že pokud má někdo certifikát ještě nic neznamená, že ano ? Neuvádím zde ani obecné znalosti co jsou s mou činností spojeny a jsou snad zcela jasné.

NAPIŠTE MI