Projekty Business Intelligence

Na projektech BI se podílím jako konzultant a vývojář zároveň (pokud nezasáhne vyšší moc). Myslím, že na projektech tohoto typu je to jednoznačně pro dobro věci a neztrácí se nic v "překladu". Projekty jsou seřazeny níže, dle názvu společnosti.

Projekty Dynamics NAV

většinou se podílím jako programátor, ale to už jsem zmínil v úvodu. U několika zákazníků jsem také prováděl migrace systémů na novější verze. Na těchto projektem jsem se potkal s různými činnostmi firem (zdravotnictví, velko i maloobchod, stavebnictví, pronájem letadel apod.)

Projekty incadea.myengine® DMS

Automotive, co více dodat…

NAPIŠTE MI